Nekrologu: 12-05-2021
• Fra Anton nga Roboshtë (✟ 12-5-1801)